De olifant stamt af van de mammoet.

Mammoeten

Er bestonden verschillende soorten mammoeten.
Je had de:
- Zuidelijke mammoet uit zuidelijk Europa
- de Steppemammoet uit Europa
- de Wolharige mammoet uit noordelijk Europa, Azië en Noord-Amerika
- de Sardinische Dewrgmammoet uit Sardinië (Italië)
- de Keizermammoet uit Noord-Amerika
- de Amerikaanse mammoet uit noord -en Midden-Amerika

De Wolharige mammoet

Picture
Dit is een opgezette Wolharige mammoet in een museum.

De Amerikaanse mammoet

Picture
Dit is een skelet van de Amerikaanse mammoet in een museum.

Uitgestorven
De mammoet stierf waarschijnlijk vlak na het einde van de laatste ijstijd uit, zo'n 12.000 jaar geleden. Er bestaan sterke vermoedens dat bejaging door de mens hier een groot aandeel in had. Of dit inderdaad de oorzaak was of bijvoorbeeld de klimaatsverandering aan het eind van de ijstijd is nog niet bekend. In de Siberische ondergrond dat nooit ontdooit zijn nog aanzienlijke aantallen ingevroren mammoeten te vinden die voldoende goed houdbaar zijn om een heleboel over de dieren te weten te komen, zelfs wat voor kleur haar ze hadden en hoe ze roken.
Picture
Picture

De Mastodont

De schouderhoogte van een mastodonts kon wel 3 meter bedragen. De groep kende verscheidene soorten, zo waren er soorten met 2 slagtanden maar ook soorten met 4 slagtanden. De mastodont leek heel goed op de olifant en de mammoet maar was geen nauwe verwant. Mastodonts ontstonden waarschijnlijk zo'n 20 tot 30 miljoen jaar geleden in Afrika. In het huidig Egypte zijn fossiele overblijfselen van mastodonts gevonden, evenals in Bolivia,Engeland ,Duitsland,Nederland,Noord-Amerika en Roemenië.

Picture